Reklam, Samarbeten, Sponsring!!!

Vill du synas med reklam från E4:an?
Ska vi samarbeta?
Hjälp oss rädda Royal!

Här på hemsidan och på Royalhusets fasad finns utrymme för reklam.
Vi håller just nu på att ta fram ett förslag på 3 x 12 kvm.
Belysta skyltar, fasadvepa eller skärmar?
Det är perfekta utrymmen för fasadreklam som syns från E4:an.
Om det är upplyst och mörkt ute så kommer det att synas lång väg!